Osmanlı’da Minyatür Sanatı

Osmanlı’da Minyatür Sanatı

Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlerin yapıldığı sanata verilen addır.

"Minyatür" sözcüğü batı dilinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini olarak betimlenirken, zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Türk resim sanatının örnekleri arasında yerini alan Minyatür sanatının 8. ve 9. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Orta Asya'da, Türkistan'da yaşanılan dönemden başlayarak günümüze kadar devam eden bir sanat olan minyatürün örnekleri Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı minyatür sanatında önemli bir yere sahiptir. Kanuni döneminde minyatür sanatında pek çok yenilik denenmiştir. Bu yenilikler arasında, "şehnâmecilik" adıyla tarihi olaylar bir yandan kayda geçirilirken, bir yandan da resmedilmiştir. Resmedilen tarihi olaylar arasında fetihler, seferler, tahta geçişler, yabancı elçilerin kabulü, bayram kutlamaları gibi önemli olaylar ele alınmıştır. Kanuni döneminde başlayan tarihi konuların işlenmesi ve şehnâmecilik'e bağlanıp devletin resmi tarihini belgeleme niteliği alması, klasik döneminde Türk minyatürüne ana karakterini kazandıracak, İslam ülkelerinde gelişen minyatür sanatının gelişmesine de katkıda bulunacaktır. 17. yüzyılda minyatür sanatı bir yandan geleneksel üslubu sürdürürken Lale Devri döneminde minyatür sanatı yerini daha çok batı resim tekniğiyle yapılmış yağlıboya tablolara bırakmıştır.

Osmanlı Minyatür Örnekleri

Osmanlı’da Minyatür Sanatı içeriği, 20 Haziran 2019 tarihinde, El Sanatları, Minyatür Hakkında, Minyatür Nasıl Yapılır, Minyatür Nedir, Osmanlı'da Minyatür Sanatı, sanat etiketleri ile Tokat.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha