Tokat; Arastalı Bedesten

Tokat; Arastalı Bedesten içeriğini okuyabilir, Tokat.com Sizin Tokat kategorisinde yer alan Tokat; Arastalı Bedesten yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Tokat; Arastalı Bedesten

Tokat şehrinde bulunan Arastalı Bedesten, 15. yüzyılda, büyük bir ihtimal Çelebi Mehmed zamanında inşa edilmiş olabilmesi düşünülüyor.

Arastalı bedesten kesme taşlardan yapılmıştır. Cephesi tuğla dizileri ile bölümlere ayrılmıştır. kuzey-güney yönü kareye yakın dikdörtgen düzenli olup, kuzey ve güneyde dışarıya dikdörtgen çıkıntılı, yuvarlak kemerli birer kapısı bulunmaktadır. Arastalı bedesten'nin İçerisi dört çift payeyle dokuz birime ayrılmış ve her birimin üzeri kubbeyle kapatılmıştır. Türk ticaret kültürü ve geleneği açısından önemli bir yere sahip olan han ve kervansaraylarda olduğu gibi arastalarda da bir takım gelenek ve adetler vardır. Bu geleneklerden en göze çarpanı ise her sabah arasta esnafının dükkanlarını açmadan evvel topluca dua etmeleri ve dürüst iş yapacaklarına dair yemin etmeleridir. Bunun için kimi arastalarda dua meydanları, kimilerinde ise dua kubbelerinin bulunduğundan söz edilmektedir. Tokat Bedesteninin doğu ve batı cephelerine bitişik olarak yerleştirilmiş arastalarda karşılıklı yirmi dükkan yer almakta ve arasta birimlerinin orta kısmında dua kubbesi bulunmaktadır. Arastalar genellikle aynı malın ticaretini yapan dükkanlardan oluşmaktadırlar. Bu nedenle "yemeniciler arastası", "kürkçüler arastası", "baharatçılar arastası", gibi isimlerle anılmışlardır. Bedestenler inşa edildikleri dönemde, önemli birer iktisadi kuruluş olmakla birlikte, günümüzdeki banka ve borsaların işlevini de görmekteydi. Dükkanları oluşturan bu bölümün orta noktasına da birer küçük kubbe yerleştirilmiş.

Tokat; Arastalı Bedesten içeriği, 26 Şubat 2019 tarihinde Tokat.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha