Atatürk ve Tokat

Atatürk ve Tokat içeriğini okuyabilir, Tokat.com Sizin Tokat kategorisinde yer alan Atatürk ve Tokat yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Atatürk ve Tokat

Atatürk ve Tokatın Tarihi Geçmişi...

17 Ekim 1919 Tarihin de Bekir Sami Paşa, Rauf Orbay, Ruşen Eşref, Yaverler, M.Vasfi Bey ve Tokatlıların bulunduğu bu fotoğraf, Eski Belediyenin önünde şimdiki Behzat Çarşısının olduğu yerde çekilmiştir.

26 Haziran 1919 - Atatürk, 13 Haziran 1919 da Amasya'ya geldiğinde, diğer illere genelgeler göndererek halkı kendi safına çağırıyordu, onun eylem ve sözleri İstanbul Hükümetini endişelendiriyordu.

Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşanın Ordu Müfettişliği görevinden alındığını telgraflarla illere gönderen İstanbul Hükümeti, öte yandan Mustafa Kemal'i tutuklamak üzere, Ali Galip adında birisini gizlice Sivas'a gönderiyordu. Bunun öğrenen Atatürk, 26 Haziran 1919 günü gizlice Tokat'a geldi. Bu olayı Atatürk'ten dinleyelim.(.. Ayın 25 inci günü, Sivas'ta aleyhimde bazı uygunsuz olaylar çıkmaya başladığını öğrendim. 25/26 Haziran gecesi, yaverim Cevat Abbas Bey'i çağırdım ve yarın sabah karanlıkta Amasya'dan güneye hareket edeceğiz, dedim. Bu hareketimin gizli tutularak hazırlanılması için emir verdim.Bir taraftan da 5 inci Tümen Komutanı ve Kurmay heyetimle aramızda gizli olarak şu tedbiri kararlaştırdık: 5 inci Tümen Komutanı, Tümeninin seçme subay ve erlerinden meydana gelen ve mümkün olduğu kadar kuvvetli bir atlı piyade müfrezesini derhal o geceden başlayarak süratle kuracaktı. Ben 26 Haziran sabah, otomobille Tokat'a hareket edecektim. 21 Haziran 1919 - Mustafa Kemal Paşa bir gün önce Tokat Postanesini kontrol altına aldırmış ve buraya geliş hareketlerinin hiçbir yere bildirilmemesini sağladıktan sonra Tokat Belediye salonunda 25 kişilik aydınlara özetle: "...Hiçbir savunma vasıtasına sahip olmasak dahi, dişimiz, tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri görüyorum. Tarih bize, vatan urunda, canını malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiç bir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an milletim için şerefimle ölmeğe hazırım."demiştir.

25 Temmuz 1919 - Erzurum'da Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin hazırladığı ERZURUM KONGRESİ toplandı.

Bu kongreye Tokat' dan Hamamcıoğlu Rifat Bey (Rifat Arkun) katılarak Kongrede "Hukuk-u beşerin, kavaid-i medeniyetin iflası tamını beşerin sahife-i matemine kaydetmek isteyen devletler emin olsunlar ki şerefli bir tarih ve medeniyete, sağlam bir fazilet ve ahlaka, zengin bir şiir ve edebiyata, dini ve milli anane, örf ve vatanı hatıralara malik olan bir milletin mahvolduğunu tarih göstermiyor .Milli ruhların önünde her kuvvet acizdir" dedi 12 Eylül 1919 - 4 Eylül1919 da Sivas'ta yapılan Kongre' den sonra, Tokatlılar, İstanbul Hükümeti ile bağlarını tamamen kestiler . Meydanda yapılan bir toplantıda Hamamcıoğlu Rifat Bey bir konuşma yaptı. ve sonra Padişaha telgraf çekildi. Burada, 'İzzet-i nefsi millimizi cerihadar ettiği cihetle Ferit Paşa kabinesine itimat kalmadığı' bildirildi.
  • 16 Ekim 1919 - Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geçmek üzere Sivas'tan Tokat'a geldiler.
 
  • 18 Ekim 1919 - Amasya'da yapacakları temaslar için Tokat' a gelen Mustafa Kemal Paşa bir gün devamlı halkla alakalı konular üzerinde görüşmeler yaptı ve Tokat hakkında iyi intibalarla Amasya'ya hareket ettiler.
 
  • 21 Ekim 1919 - Mustafa Kemal Paşa yanında gazeteciler olduğu halde, Tokat'a geldi. Askerlik şubesi önünde karşılanan paşa, Hamamcıoğlu Rifat Bey'in evinde ağırlandı.
 
  • 21 Kasım 193028 Ekim 1919 - Mustafa Kemal Paşa sabahleyin ihtiyat Zabitleri teavün Cemiyeti'ne uğrayıp görüşmelerde bulunduktan sonra Sivas'a hareket etti.
 
  • 20 Kasım 1919 - Ahmet Fevzi Paşa başkanlığındaki bir heyet Tokat'a geldi.
 
  • 11 Mart 1920 - 16 Mart 1920'de İstanbul'un İngiliz'ler tarafından işgali ve yapılanları protesto için Tokat' ta büyük gösterilerle mitingler yapıldı.
 
  • 18 Mart 1920 - İstanbul'un işgali üzerine Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toparlanması bildirdi ve Tokat' tan meclise seçilenler belli oldu.
 
  • 29 Ekim 1923 - CUMHURİYETİN İLANI
 
  • 21 Kasım 1931 - Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa saat 14.00 de Sivas'tan Tokat' a geldi ve Belediyeyi ziyaret etti

Atatürk ve Tokat içeriği, 17 Aralık 2018 tarihinde Tokat.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha