Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliğinin Sebepleri Nelerdir?

Nikola Tesla Kimdir
5 Mart 2019
Ötenazi Nedir?
5 Mart 2019

Hava kirliliğinin birçok sebepleri bulunmasıyla birlikte insanların bilinçsiz olarak havaya zarar vermeleri ve hava kirliliğinin daha da çoğalmasına yol açmaktadır.

Hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden birisi insanlardır. İnsanlar doğamızdaki oksijen alanlarını yok etmesi ile onların yerine fabrikalar yapması ve fabrikadan çıkan dumanlara filtre koymamaları nedeniyle hava kirliliğine yol açmaktadır.

Hava Kirliliği Nedir?

Hava kirliliği birçok canlıların bitkilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşması sonucunda oluşmaktadır. Başka bir değişle havadaki katı sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin, insan sağlığına canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanlar, çeşitli faaliyet içerisinde bulunmasının sonucunda meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla, hava tabakası kirlenmekte ve yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenir. Çeşitli amaçlarla yakılan araçlar, fabrikalar, ev bacaların dumanları,  araçların egzoz gazları havaya zehirli gazlardan olan karbon monoksit, kükürt dioksit ve nitrik asit gibi gazların bol miktarda karışmasına neden olur.

Hava Kirliliğinin Sebepleri Nelerdir?

Hava kirliliğinin birçok sebepleri bulunmasıyla birlikte insanların bunlar için önlem almaması havanın daha da kirlenmesine yol açmaktadır. Örneğin; araç egzozlarından çıkan dumanlar, ev sobalarının dumanları gibi birçok araç gereç bulunmakta oysa ki filtre takılsa havanın kirlenmesini birazcık da olsa engellemiş oluruz.

Hava kirliliğini önleyebilmek için yapmamız gerekenler; 

  • Yakıt tüketimini azaltmalı
  • Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı
  • Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı
  • Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli
  • Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli
  • Genel çevre koruma ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması

Gibi önlemler yapılırsa hava kirliliği daha az etki gösterecektir.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir