Tokat Müzesi

15 Ocak 2019

Tokat Müzesi

Cumhuriyet Müzelerinden olan Tokat Müzesi müzecilik faaliyetlerine 1926 yılında Anadolu Selçuklu Dönemine ait bir tıp medresesi olan Gökmedrese binasında başlamıştır. Tokat Müzesi,Tokat Merkezdeki tarihi Sulusokak’ta bulunan […]
20 Şubat 2019

Tokat’ın Tarihi Müzesi

1926 yılında emekli öğretmen Halis Cinlioğlu’nun Tokat ve çevresinden topladığı tarihi eserleri Gökmedrese’de biriktirmesi ile başlayan Tokat’taki müzecilik çalışmaları,   2012 yılında Tokat Müzesi’nin faaliyet göstermesinde büyük […]
5 Mart 2019

Tokat Müzesi Hakkında Bilgiler

CUMHURİYET MÜZELERİNDEN OLAN TOKAT MÜZESİ MÜZECİLİK FAALİYETLERİNE 1926 YILINDA ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT BİR TIP MEDRESESİ OLAN GÖKMEDRESE BİNASINDA BAŞLAMIŞTIR. TOKAT MÜZESİ,TOKAT MERKEZDEKİ TARİHİ SULUSOKAK’TA BULUNAN […]
6 Mayıs 2019

Tokat Zile Maşat Höyük Örenyeri

Maşathöyük Örenyerinde 1973 – 1984 yılları arasında yapılan kazılar sonucunda, Tokat tarihine ışık tutabilecek çok önemli eserler ortaya çıkarılmıştır. Bu eserlerin en önemlisi de Hitit çivi […]