2 milyon 600 bin Müslüman hacı oldu

25 Ağustos 2018

Kâbe’yi kalp gözü ile tavaf ediyorlar

KÂBE’Yİ KALP GÖZÜ İLE TAVAF EDİYORLAR