Tokat Mevlevihânesi
12 Ocak 2019
Vücuttan Ödem Atma Yolları
12 Ocak 2019

1. Tragedya (Trajedi)

 • Kökeni Eski Yunan edebiyatına dayanır. Klasisizm akımının tiyatro türüdür.
 • Seyircilerin korku, acıma gibi duygularının coşturulması ile kötü tutkularından arındırılması sağlanır. (katharsis)
 • Konu olarak tarih ve mitoloji seçilir. Kişiler seçkin kişiler, tanrılar, tanrıçalardır.
 • Dil olarak mükemmele yakın bir dil kullanılmaya özen gösterilmiştir.
 • Eserlerde üç birlik kuralına uyulur. (Üç birlik kuralı, aynı olayın aynı mekânda ve aynı zamanda gerçekleşmesidir.)
 • Olayın yirmi dört saat içinde geçmesi gerekmektedir.
 • Teorisini Aristo Poetika isimli eserinde yapmıştır.
 • En önemli temsilcileri Racine ve Corneile’dir.

2. Komedya

 • Köken olarak eski Yunan edebiyatına dayanır.
 • Kişilerin, olayların komik unsurlarla anlatılması esasına dayanır.
 • Komedyalar da üç birlik kuralına göre yazılmıştır.
 • Kişiler günlük hayatta yer alan sıradan kişilerdir.
 • Dil kaba, yer yer argo ifadelerle doludur.

Komedya Çeşitleri

 • Karakter Komedyası: Her yerde rastlanan insan kusurlarını anlatır. (Moliere- Cimri)
  Töre Komedyası: Toplumun bozuk yönlerini hicveden komedyadır. (Şinasi- Şair Komedyası, Moliere)
  Entrika Komedyası: Güldürü amacıyla yazılan ve şaşırtıcı tesadüflere yer verilen komedyalardır.

3. Dram:

 • Gülünç durumları, acıklı olaylarla, ince ve güzel olaylarla iç içe anlatan tiyatro türüdür. 18. yy.’ın sonlarında romantizmle ortaya çıkmıştır.
 • Dram tiyatrosunda kişiler toplumun her tabakasından olabilir. Soylular, halk, dilenciler hep iç içedir.
 • Üç birlik kuralına uyulmaz.
 • Acıklı, gülünç, güzel ya da çirkin özellik taşıya her olay dramın konusu olabilir.
 • En önemli temsilcisi Shakespeare’dir.

4. Melodram:

 • XVIII. yy’da Fransa’da yaygınlık kazanmıştır.
 • Müzikal arka planla beraber düz konuşmanın da kullanıldığı oyunlardır.
 • Gilbert de Pixécourt ortaya çıkarttı.
 • Trajedinin yozlaşmış halidir.
 • Beden kullanılır. Pandomime ait ögeler vardır.
 • Devrimci bir ruha sahiptir.
 • Birey önemlidir. Fransız İhtilali’nin ruhunu yansıtır.

5. Epik Tiyatro:

 • Siyasal amaçlıdır. Bertolt Brecht kurmuştur.
 • Marksist özellik gösterir.
 • Göstermecidir. Seyirciyi de oyuna katar.
 • Önemli olan seyircinin sorunları sorgulamasıdır.
 • Yabancılaştırma estetiği kullanılır.
 • Sebep-sonuç ilişkisi yoktur.
 • Projeksiyon ve film makinası gibi gereçlerden yararlanılır.

6. Absürt Tiyatro:

 • II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
 • Saçmalık ön plandadır.
 • Umutsuzluk havası bu tiyatronun doğmasına sebep olmuştur.
 • Yaşamın aykırılığı, umutsuzluk, ölümler, kurtuluş umudu, parçalanmışlık genel temalardır.
 • Nedensellik ve mantık yoktur.
 • İletişimsizlik ve yabancılaşma ön plandadır.
 • Karşı-tiyatro/oyun/kahraman
 • Öykü yoktur.
 • Samuel Beckett, Arthur Adamov, Jean Genet, Jean Tarieu

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir